QUI SOM OFICIS HOSTELERIA &
RESTAURACIÓ
JARDINERIA LLAR &
NETEJA
INDUSTRIA PERRUQUERIA
& ESTÈTICA
SANITAT &
ALIMENTACIÓ
MARCATGE EPIS BATES
ESCOLA
OUTLET CLIENTS ON SOM
slider0

AVÍS LEGAL

Condicions generals - Dades identificatives

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:
L'empresa titular d'aquest lloc web és Ecopromarket Espanya, S.L. (d'ara endavant Everest) amb núm. de CIF: B-55501316, domicili al C / Garbí, núm. 5 43330 Riudoms, i inscrita en el Registre Mercantil de la Província de Tarragona, al tom 2538, foli 209, Full T-41.190 de contacte: info@everest.cat

 

Usuaris
L'accés i / o ús d'aquest lloc web atribueix la condició d'usuari, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment d'altres que, si escau, resultin d'obligat compliment.


Exclusió de responsabilitat i garanties
1. Everest no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en el lloc web www.everes.cat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

2. Everest no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del lloc web de Everest. mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links a del lloc web www.everes.cat, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de Everest, excepte autorització expressa d'aquesta última.

3. Everest no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus i productes oferts a través del lloc web www.everes.cat, i especialment pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que vinculats a l'anterior puguin produir per : (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iii) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (iv) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; i (v) en general l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d'aplicació.

4. Everest tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències , sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l'Everest.; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat el lloc web www.everes.cat; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

Legislació aplicable i jurisdicció
Les relacions establertes entre Everest i l'Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa preveu la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, i en tant les condicions particulars de la corresponent oferta no indiquin una altra cosa, Everest i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Reus, província de Tarragona, Catalunya, Espanya.

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts, elements i informació als quals l'usuari pot tenir accés a través del lloc web estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, patents marques, copyright titularitat de l'Everest o de tercers que siguin titulars dels mateixos i que han estat degudament llicenciats a Everest. Aquest accés, no permet als usuaris l'alteració, modificació, explotació, publicació, distribució o comunicació pública o qualsevol altre dret que correspongui al titular dels mateixos, sense comptar amb la prèvia autorització de l'Everest.
El fet de permetre als Usuaris l'accés al lloc web en cap cas i de cap manera implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels drets de propietat intel·lectual o Industrial que corresponen a Everest.
www.everes.cat és un domini registrat per Everest - Denominació Social el qual no podrà ser utilitzats en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguin de titularitat de l'Everest o respecte dels quals Everest estigui autoritzat a incloure en el lloc web, ni de cap manera que pugui causar confusió entre els usuaris. Per tant, Everest es reserva el dret d'impedir la utilització de denominacions similars que puguin induir a error a l'Usuari.